Как да учим думи в немския език

Как да учим думи в немския език

Как да учим думи в немския език

Как да учим думи в немския език . Всички знаем, че ученето на нов език изисква определено ниво на усърдие и не може да мине без полагането на труд. Въпреки това обаче много хора погрешно смятат, че например немският език е особено труден за научаване. Причините за това са няколко. Една от основните е научаването на думите. Те имат своите особености в немския език. Преди време посещавах курс по немски език. Там преподавателката ни научи на най-важното, за да можем да учим новите думи по време на курса по немски без проблем. Та нашата учителка ни казваше:

„Учете новите думи в контекст

По време на курсовете по немски много от нас се изкушаваха просто да наизустяват готови думи. Така обаче няма да можехме да запомним тези думи, нито да ги използваме в реална ситуация. Или по-просто казано – само си губехме времето.

Оказа се, че ученето на нови думи в контекст (тоест в цели изречения) е много по-полезно, като това важи за всеки език. При немския обаче е особено важно. Това ни помага да свикнем с конструкцията на изреченията по-бързо, както и да можем да свържем новите думи с други, които вече знаем.

„Не се плашете от дългите думи

Немският е известен със своите сложни и дълги думи. Това го знаехме всички още преди да запишем курса по немски. Още в началото на курса по немски бяхме уплашени от тях. Не можехме моментално да разберем как да ги произнесем, дори ако сме донякъде запознати с правилата. Преподавателката ни караше да правим забавни упражнения и да образуваме сами сложните думи. Така думите с по-сложна конструкция успявахме да научим още по време на курса по немски.

„Повтаряме, повтаряме и пак повтаряме.“

В началото на курса по немски ни се струваше страшно глупаво да повтаряме еднакви неща и особено едни и същи думи и изречения. Последстие обае осъзнахме, че именно най-повраряните думи и фрази сме запомнили най-дълго и помним и до днес.