Строителство в България и мястото на куполните къщи

куполните къщи

Енергийни загуби

В конвенционалното строителство в България за съжаление основният фокус е минимални разходи и максимална печалба, което води до изпълнения на сгради с изключително ниски показатели на енергоефективност, каквито не са куполните къщи.

Поради правоъгълната си форма ограждащата повърхност по-голяма, което води до повече енергийни загуби и до по-голам обем за отопление, правите стени заключват ъгли в точките си на свързване. Това води до образуването на студени джобове и неоптимално разпределение и циркулация на въздуха (топлият въздъх се задържа в горния край на помещенията)

Формата, както и използването на материали с различна топлопроводимост води до образуването на термомостове, което понижава в голяма степен нивото на енергийна ефективност.

Лоши изолационни стойности на използваните материали. В сравнение 5 см дърво отговаря на изолационните свойства на 13 см тухла с отвори/25 см плътна тухла и 77см стоманобетон.

Опасните материали, които се използват и как ни се отразява това:

  • PVC – Отделяните при производството, горенето и разграждането диоксин и полихлорирани бифенили  могат да причинят фатални увреждания, рак, раздразнение на кожата, както и (“свинският грип” от 2008 г.)
  • Поликарбонат: Използва се като евтин заместител за остъкляване. Бифенол А може да причини ендокринни нарушения и бионатрупвания при производството, горенето и разграждането.
  • Бетон: CO2 се отделя както при производството, така и при втвърдяването на цимента. 1т цимент е равен на 1 т СО2
  • Акрилни бои, бои използващи разтворители на нефтена основа, оцветители от титаниев диоксид, причиняващи респираторни проблеми, главоболие, рак.
  • Синтетични изолационни материали: На основа на уретан, фенол, фини минерални влакна – всички те могат да причинят респираторни проблеми и алергии.
  • Лепила: Лепилата от формалдехид и смоли отделят емисии. Особено през първите 6 седмици – могат да причинят респираторни проблеми, дразнене и рак.
  • Препарати за защита на дърво
  • На катранена основа: Креозотът води до раздразнения и опасност от рак, както в производството, така и при изхвърлянето му.
    Мед – хром – арсеник – силно отровен при производството и изхвърлянето. Пентахлорфенолът отделя 80% емисии през първата година. Засягат червата, нервната система и дихателните пътища.

От изключитела важност за чистотата на въздуха е всички използвани материали да имат възможно най-естествен произход. Да бъдат свободни от химикали (напр. формалдехид – токсичен и опасен за здравето свързващ елемент).

Конструкцията и голяма част от облицовките на куполните къщи са от дърво, което е причината да обръщаме специално внимание за начина на обработката на дървените повърхности. Импрегнацията на дървения материал е на естествена основа без токсични химикали. Дървени настилки и облицовки  са обработени с натурални масла и вакси.